آرمان رایان شریف

خدمات

تحلیل فضای وب
شبکه‌های اجتماعی، متشکل از افراد، گروه‌ها و ارتباطات بین آن‌هاست. افراد و گروه‌های عضو آن، گره‌هایی را تشکیل می‌دهند و وابستگی‌های بین این افراد، یال‌های بین آن گره‌ها می‌باشند. با افزایش گره‌ها و یال‌ها، شبکه پیچیده‌تر می‌شود و می‌توان با آنالیز شبکه آن‌ها را تحلیل و بررسی کرد.
داده‌کاوی
داده‌کاوی به معنای استخراج اطلاعات نهان، الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است. داده‌کاوی، پایگاه‌ها و مجموعه‌ حجیم داده‌ها را در پی کشف و استخراج، مورد تحلیل قرار می‌دهد.
هوش تجاری
هوش کسب‌وکار و یا هوش تجاری، مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فناوری‌هایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود. هوش کسب‌وکار مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناسایی و توسعه فرصت‌های جدید به کار می‌گیرد.
متن‌کاوی
متن‌کاوی، به داده‌کاوی‌ای که روی متن انجام شود اشاره دارد. همچنین به عنوان آنالیز متن نیز شناخته می‌شود که منظور از آن فرایند استخراج اطلاعات با کیفیت از متن است. اطلاعات، از فهم الگوها و گرایش‌ها از طریق معانی و به وسیله یادگیری الگوهای آماری حاصل می‌گردد.

برای ارتباط با این برند کلیک کنید.