تحلیل افزار طوبی تک

خدمات

بیگ مهـــر هرآنچه برای زیر ساخت کلان داده و تحلیل داده های خود نیاز دارید.
مدیریت و تحلیل داده ها با حجم و تنوع در ساختار و سرعت تولید زیاد
پیاده‌سازی سیستم‌های توصیه‌گر
استخراج الگو ها و پیش بینی رفتار داده‌ها
ارایه سرویس در بستر ابری با قابلیت مقیاس پذیری و دسترسی پذیری بالا
زیر ساخت مناسب برای IOT
ذخیره سازی داده به صورت توزیع شده ، مقیاس پذیر با تحمل خطا

برای ارتباط با این برند کلیک کنید.